12-angry-men
12 Kızgın adam, sinema tarihinde mahkeme sürecini en iyi işleyen filmlerin öncüsü olarak kabul edilir. Cinayetin failini belirleme konusunda, 11 jüri üyesi kararlarında uzlaşma sağlarken bir jüri, meslektaşlarını kanıtları yeniden gözden geçirmeye zorlayarak adaletin sağlanması için çalışır.

Tek sonuç gösteriliyor